Održana 35. vanredna sjednica Vlade TK

Nakon razmatranja Informacije predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Vlada je, danas, prema odredbama Ustava Tuzlanskog kantona konstatirala nastupanje vanrednih prilika. Iz naprijed navedenog su proizašla ovlašćenja i obaveza Vlade Tuzlanskog kantona za donošenje propisa/akata od vitalnog značaja za Kanton, a koja su inače u nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona.

Vlada 31 12 2020S obzirom na ovlasti koje su joj pripale, Vlada je danas donijela Budžet Tuzlanskog kantona za 2021.godinu, Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, te dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Donošenjem ovih odluka stvoreni su preduslovi za nesmetan nastavak pružanja zdravstvene zaštite zdravstvenim osiguranicima u Tuzlanskom kantonu, kao i nesmetano realiziranje i konzumiranje svih prava iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2021.godini.

Svi propisi/akti koji su danas doneseni će, odmah po prestanku okolnosti zbog kojih Skupština Tuzlanskog kantona ne može zasjedati, biti podneseni Skupštini Tuzlanskog kantona na potvrđivanje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna