Besplatna pravna pomoć bliža korisnicima

Pojednostavljivanje procedure i olakšavanje pristupa besplatnoj pravnoj pomoći građanima Tuzlanskog kantona bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića sa ministrom pravosuđa i uprave Elvirom Herčinovićem i direktoricom Zavoda za pružanje pravne pomoći Suadom Hećimović.

KZPPP Pravni dan 08 01 2021Naime, plan Zavoda je da uspostavljanjem koncepta „Pravni dan" u određenim terminima osiguraju prisustvo svojih uposlenika u općinama i gradovima našeg kantona. Cilj je da građani iz tih općina i gradova, ne dolazeći u prostorije Zavoda, koje se nalaze u Tuzli, ostvare pravo na pružanje besplatne pravne pomoći.

„Imajući u vidu da se većina korisnika usluga Zavoda nalaze u teškoj ekonomsko – socijalnoj situaciji, konceptom „Pravni dan" bismo se približili tim korisnicima. Nekima od njih je i sam dolazak u Tuzlu i izdvajanje dvadesetak KM za prijevoz do kancelarija Zavoda i nazad kući veliki izdatak koji ih sprječava u ostvarivanju prava na primanje besplatne pravne pomoći", kazao je premijer Tulumović, podržavajući ideju direktorice Hećimović.

„Ovaj projekat sigurno je jedan od načina koji će doprinijeti ostvarenju instituta jednakog prava na pravnu pomoć", složili su se ministar Herčinović i direktorica Hećimović.

U cilju što bržeg početka realizacije ovog projekta danas je usaglašen i tekst sporazuma o saradnji koji će biti ponuđeni na potpis gradonačelnicima i načelnicima općina, a kojim se predviđaju aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

Prema ovom sporazumu zavod bi bio obavezan periodično organizirati pravne dane na području općina i gradova, u okviru kojih bi, u prostoru, kojeg bi osigurala općina ili grad, uposlenici Zavoda mogli primati stranke i pružati pravnu pomoć građanima.

Dogovoreno je da se u okviru pilot projekta ovi sporazumi u narednom periodu ponude na potpisivanje lokalnim zajednicama koje su geografski udaljene od Tuzle i onim zajednicama iz kojih je u proteklom periodu zabilježen manji broj tražilaca usluga Zavoda.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna