Rodio sam se sa teškom urođenom srčanom manom. Molim Vas da hitno pokrenete procedure stavljanja lijeka na liste.

Vaše ime i prezime: Jasmin Jukan (dopredsjednik udruzenja D A H u Bosni i Hercegovini,koje okuplja ob oljele od plucne hupertenzije (primarma i sekundarna) , na teritoriji drzave Bosne i Hercegovine

Vaše pitanje: Postovani Imam 47,god i porodicu,,,rodio sam se sa teskom urodjenom srcanom,manom,koja nije na vrijeme korigovana i sada sam fakticki teski srcani bolesnik,koji ima i plucnu hipertenziju,koja je veci problem nego samo srce,,,,Lijekova nemamo nikakvih ,te kupujemo sebi lijekove treceg izbora "Sildenaful",za obaranje pritiska u plucima, a oni nas kostaju 400-700 K/mjesec Ovaj lijek pacijenti dobivaju besplatno u SA,ZE-DO kantonu i RS,,,,U RS-u pacijenti kojima je indikovan lijek 1 izbora dobijaju ga takodjer besplatno, a on kosta 4.000,ooKM/ mjesec,,,Mi u TK kantonu nemamo jos nista i to je ociti primjr teske diskriminacije nas,koji smo Vasi pacijenti i sticenici,,stoga vas molim da hitn o pokrenete procedure stavljanja ovaog lijeka na liste ili kroz posebne programe, za Tuzlanski kanton,,,,,Nasi neznanicni ljekari koji nas lijece su Prof,dr,Fahir Barakovic i Doc,dr Mugdim Bajric,,,,,na podrucju TK imamo oko 10 osoba koje kupuju sildenafil zbog PH--,,,,Udruzenje DAH vec posjeduje bazu podataka pacijenata (za oko 30),,,molimo vas da ucinite sve i sto prije,kako bi i mi na TK dobili ovaj lijek ,koji je za nas zivot,,,,,,najsrdacnije vas pozdravljamo i unaprijed zahvaljujemo

 

Odgovor:

Poštovani,
Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona donesena je Odlukom o Pozitivnoj listi lijekova Vlade Tuzlanskog kantona 05.05.2016. godine, na prijedlog Ministra zdravstva TK. Pozitivna lista lijekova TK je donešena u skladu sa svim zakonskim propisima koji se odnose na lijekove u FBiH.
Zakonski osnovi za donošenje Pozitivne liste lijekova TK su: Zakon o lijekovima FBiH („Službene novine FBiH" broj: 109/12), Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u FBiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama Ministarstava zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova („Službene novine FBiH broj: 45/13), Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH" broj: 56/13) i Odluka o izmjeni Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH" broj: 74/14 i 17/15).
Priloge pomenutih Odluka predstavljaju i liste lijekova sa internacionalnim nezaštićenim nazivima: A i B Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH, te Preporučeni sadržaj prioritetnih programa za lijekove koji se koriste u terapiji bola, vještačkoj oplodnji kao i hormonu rasta. Ni na jednoj od navedenih listi lijekova na nivou FBiH nije prisutan sildenafil, ni po kojoj indikaciji, stoga ne postoji mogućnost da se ovaj lijek nađe na Pozitivnoj listi lijekova koju finansira Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Na zvaničnim listama lijekova Kantona Sarajevo i RS-a ne postoji navedeni lijek.

Komisija za lijekove TK pri Ministarstvu zdravstva TK i Zavod zdravstvenog osiguranja TK dodatno će se angažovati vezno za vaš dopis, te u narednom periodu pokušati iznaći rješenje za ono što je u nadležnosti Ministarstva zdravstva TK, a ono što nije u nadležnosti kantonalnog ministarstva proslijediti kao inicijativu na resorno ministarstvo na entitetskom i državnom nivou.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna