Poštovani ministre Hadžiefendiću, obraćam vam se sa pitanjem vezano za pripravnički staž na UKC Tuzla. Naime u augustu prošle godine sam završio fakultet i time stekao zvanje DIPLOMIRANI INŽINJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE, na Medicinskom fakultetu u Tuzli.

Vaše ime i prezime: Kemal Mesic
Vaše pitanje: Poštovani ministre Hadžiefendiću, obraćam vam se sa pitanjem vezano za pripravnički staž na UKC Tuzla. Naime u augustu prošle godine sam završio fakultet i time stekao zvanje DIPLOMIRANI INŽINJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE, na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Od tada čekam pripravnički, koji mi je neophodan za sticanje radnog iskustva te polaganje državne licence, daljnje zapošljavanje i usavršavanje. Predao sam molbu i kopiju diplome u kadrovsku službu UKC-a ali nisam dobio nikakav odgovor. Da li znate kad mogu očekivati pripravnički staž? Da li je vise uopšte moguće stažirati na UKC-u ili moram imati neke druge predispozicije koji nisu bitne za medicinu i zdravstvene radnike.

S poštovanjem.
Kemal Mešić

 

Odgovor:

Poštovani,

osobe sa visokom stručnom spremom koje su fakultet zdravstvenog usmjerenja završile po bolonjskom sistemu obrazovanja mogu odmah pristupiti polaganju stručnog ispita pred ispitnom komisijom Federalnog ministarstva zdravstva (član 145.stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti).
Član 143. Zakona- Zdravstvene ustanove i privatne prakse koje ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika dužne su primati pripravnike na odrađivanje pripravničkog staža.
Ustanove imaju obavezu da za sva lica koja prime na odrađivanje prip. staža po odredbama Zakona o radu da plaćaju mjesečno naknadu za osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnom oboljenja i ti troškovi opterećuju zdravstvene ustanove. Iz navedenog razloga ograničen je broj lica koja se mogu primiti na stručno osposobljavanje tako da postoje liste čekanja za odrađivanje staža.
Pojedine lokalne zajednice u svojim budžetima obezbjeđuju naknadu zdravstvenim ustanovama za lica sa područja svoje općine. Pretpostavka je da zbog velikog broja lica koja su završila obrazovanje zdravstvenog usmjerenja postoje liste čekanja za odrađivanje prip. staža.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna