Poštovani, završila sam Visoku zdravstvenu školu,al nikako ne mogu da dobijem pripravničkog ni u Domu zdravlja niti u Opštoj bolnici u Gračanici,čekam već godinu dana.Prijavljivala sam se na konkurse za visoku stručnu spremu za volonterski,ali dobijem od

Vaše ime i prezime: Sabrina
Vaše pitanje:  Poštovani, završila sam Visoku zdravstvenu školu,al nikako ne mogu da dobijem pripravničkog ni u Domu zdravlja niti u Opštoj bolnici u Gračanici,čekam već godinu dana.Prijavljivala sam se na konkurse za visoku stručnu spremu za volonterski,ali dobijem odbijenicu jer ove 2 zdravstvene ustanove kažu da rade po Federalnom ministarstvu.Ogorčena sam jer ljudi dobijaju pripravnički preko reda i čak i oni sa prekvalifikacijom za srednju medicinsku dobiju pravo da odrade,a ja ne mogu.Pa Vas pitam kome imam pravo da se žalim??

 

Odgovor:

Postovani,

Sve zdravstvene ustanove i privatne prakse koje ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika dužne su primati pripravnike na odrađivanje pripravničkog staža.
Ustanove imaju obavezu da za sva lica koja prime na odrađivanje prip. staža po odredbama Zakona o radu da plaćaju mjesečno naknadu za osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnom oboljenja i ti troškovi opterećuju zdravstvene ustanove. Iz navedenog razloga ograničen je broj lica koja se mogu primiti na stručno osposobljavanje tako da postoje liste čekanja za odrađivanje staža.
Pojedine lokalne zajednice u svojim budžetima obezbjeđuju naknadu zdravstvenim ustanovama za lica sa područja svoje općine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna