Da li sistematizacija treba da uvrsti zakon o setrinstvu i druge zakonske akte kojima je jasno definisan status dipl.med,sestara i na osnovu čega je Komora dipl.med.sestara poslala zahtjev JZU za urgentno uvrštavanje ovog profila u sistematizacije,navodim

Vaše ime: Edina Kurtović
Vaše pitanje: Dobar dan, Hvala Vam na Vašem odgovoru u vezi statusa dipl.med sestara, ako možete još da mi odgovorite, da li sistematizacija treba da uvrsti zakon o setrinstvu i druge zakonske akte kojima je jasno definisan status dipl.med,sestara i na osnovu čega je Komora dipl.med.sestara poslala zahtjev JZU za urgentno uvrštavanje ovog profila u sistematizacije,navodim primjer odgovora Ministarstva zdravstva Zeničko dobojskog kantona,što se može pročitati na facebook stranici dipl.med.sestara? Mnogo zahvaljujem na Vašem odgovoru.

 

Odgovor: Postovani,

Svi usvojeni zakoni kao i Zakon o sestrinstvu je obavezan za primjenu svim subjektima na koje se odnosi.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna