Da li postoji mogućnost da se našem vozaču motornog vozila izda iskaznica?

Vaše ime: Albina
Vaše pitanje: Predmet: Zahtjev za Vaše mišljenje, vezano za izdavanje iskaznica za vozače motornih vozila. Dobili smo od Vas dopis broj 05/1-27-354/09,a vezano za dopunu dokumentacije za izdavanje iskaznice za vozaea motornih vozila. Firma HST CNC Technik doo sa sjedištem u Gračanici, bavi se proizvodnjom ostalih metalnih proizvoda šifra djelatnosti 28.750, te svoje proizvode izvozimo za R Njemačku vršimo međunarodni transport za svoje potrebe.( tj. Nismo registrovani kao prevoznici uslužne djelatnosti). U svom voznom parku posjedujemo tri teretna vozila nosivosti do dvije tone, te Vas još jednom molimo da nas pismenim putem obavjestite da li postoji mogućnost da se našem vozaču motornog vozila izda iskaznica, ili u ovom slučaju nije potrebna. Napominjemo i to da vozač posjeduje CPC certifikat. Očekujemo Vaš odgovor. S poštovanjem! Gračanica ,01.10.2009 Direktor: Moralić Hajrudin Ur,br. 355/09

 

Odgovor: Poštovana,
Odredbama člana 3 stav 1. tačka 7. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl.novine F BiH", broj 28/06), definisan je pojam javnog prijevoza: "Javni prijevoz u smislu ovog Zakona je prijevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima usluga prijevoza i realizira se u komercijalne svrhe".
Takođe, odredbama člana 3. stav 1. tačka 16. prijevoz za vlastite potrebe definisan je kao: "Prijevoz koji pravna ili fizička lica vrše radi zadovoljenja svojih potreba u vezi sa obavljanjem privredne ili druge djelatnosti za koju su registrirani, odnosno za koju imaju rješenje".
Dakle, naprijed navedenim Zakonom uvedena je obaveza posjedovanja Licence za prijevoz koji se vrši trećim licima , a ukoliko se prijevoz vrši za vlastite potrebe u cilju vlastite proizvodnje i transporta, prijevoznik u tom slučaju ne mora posjedovati Licencu za obavljanje javnog prijevoza.
U skladu sa Pravilnikom o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu ("Sl.novine FBiH",broj 65/06), uvedena je obaveza posjedovanja iskaznica samo za vozače motornih vozila koji vrše javni prijevoz.
Vaši vozači mogu dobiti iskaznice za vozače motornih vozila pod uslovom da preduzeće prethodno ispuni uslove za javni prijevoz u skladu sa Pravilnikom o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu ("Sl.novine FBiH",broj 65/06).
Iz naprijed iznesenog, može se zaključiti da na području FBiH-e, odnosno u unutrašnjem saobraćju, pravnim i fizičkim licima koji vrše prijevoz za vlastite potrebe, kao što je i Vaš slučaj, nisu potrebne licence za vozila i iskaznice za vozače motornih vozila.
Dio pitanja koji se odnosi na međunarodni prijevoz i prelazak vozila sa robom preko državne granice, nismo meritorni da pojašnjavamo i za taj dio se morate pismeno obratiti Ministarstvu transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, koje je nadležno da daje pravna tumačenja Zakona o međunarodnom saobraćaju kojim je regulisana oblast međunarodnog prijevoza.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna