Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu fmansija Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 74. i 75. stav (1) i (2) a u vezi sa članom 73. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu («S1. novine Tuzlanskog kantona», broj: 7/17 i 10/17), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/l-l 1-11519/20 od 09.06.2020.godine i člana 4. B-tačka 111 - 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva fmansija broj: 07/1-34-22860/17 od 03.07.2017. godine, Ministarstvo fmansija objavljuje:


JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno
vrijeme u Ministarstvu fmansija Tuzlanskog kantona

I. Naziv radnog mjesta: Viši referent za poslove obračuna plaća- Služba centralizovanog obračuna i isplate plaća -1 (jedan ) izvršilac...


PRILOG:

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna