Potpisan protokol o izmirenju dugovanja

U cilju poboljšanja poslovanja danas su ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar i direktor Rudnika mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Samir Hadžić zaključili Protokol o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada. Riječ je o reprogramu obaveza Rudnika Đurđevik po osnovu obračunate a nauplaćene koncesione naknade za mrki ugalj u iznosu od 687.000 KM na period od 6 rata.


IMG 3374Radi se o dugu nastalom iz Ugovora o koncesiji za površinsku i jamsku eksploataciju mrkog uglja na eksploatacionim poljima „Đurđevik" i „Višća" u općini Živinice. Budući da se Rudnik „Đurđevik" nalazi se u veoma teškoj finansijskoj situaciji pokretanje postupka naplate ovog dugovanja putem suda dodatno bi otežalo poslovanje Rudnika i potpuno onemogućilo nabavku osnovnih repromaterijala neophodnih za proces proizvodnje.


Današnjim potpisivanjem Protokola regulisano je da se ovo dugovanje, kao i dug za I kvartal 2019. godine u iznosu od 80.003,80 KM što ukupno iznosi 686.631,50 KM, plati u 6 jednakih mjesečnih rata po 114.438,50 KM.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna