Ubrzavanje dinamike projekta rekultivacije rudničkog zemljišta

U cilju definisanja daljih aktivnosti kada je u pitanju projekat rekultivacije dijela Površinskog kopa Lukavačka rijeka i rješavanja problema taložnice kompanije Soda Sisecam Lukavac, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona kao medijator okupilo je na današnjem sastanku sve relevantne aktere.

min priv sast 21032019 1Projekat rješavanja problema taložnice tzv. „bijelog mora" kod Lukavca putem rekultivacije rudničkog zemljišta odobren je od strane Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije a konkretna realizacija očekuje se u narednom periodu. Riječ je o prvom ovakvom projektu u Bosni i Hercegovini, rečeno je na današnjem sastanku te istaknuta važna uloga resornog ministarstva koje, iako nema stvarne nadležnosti, koordinira ovim aktivnostima.
Ministar Osman Puškar je istaknuo da je u pitanju izuzetno važan ekološki projekat za kanton te da je na današnjem sastanku dogovorena ubrzana dinamika i da će se u narednih 10 do 15 dana interresornim angažiranjem Elektroprivrede, Rudnika Kreka i resornog ministarstva pokušati staviti tačku na problem rekultivacije tla a koji pripadaju Rudniku Kreka.
Direktor JP Elektroprivreda BiH Bajazit Jašarević naglasio je na današnjem sastanku da je riječ je o jednom od najvažnijih ekoloških projekata na području TK koji ima dvije važne dimenzije a to je da se pomogne Rudniku Kreka da prostore na kojima je završena eksploatacija uglja rekultiviše i vrati društvu na upotrebu u druge namjene. Drugi bitan momenat, prema riječima direktora Jašarevića, je pružanje prilike Soda sisecam Lukavac da u javnom natječaju osvoji pravo da nus proizvod iz proizvodnje sode utroši za rekultivaciju tog prostora.
Sastanku su, pored ministra Puškara i direktora EP BiH Jašarevića, prisustvovali i pomoćnik predsjednika hemijske grupacije Sisecam Hidayet Ozdemir, generalni direktor Soda Sisecam Lukavac Sefa Ozncegedik, savjetnik premijera TK Muzafer Brigić, predstavnik Rudnika Kreka Srđan Mićanović te predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstva privrede.

U cilju definisanja daljih aktivnosti kada je u pitanju projekat rekultivacije dijela Površinskog kopa Lukavačka rijeka i rješavanja problema taložnice kompanije Soda Sisecam Lukavac, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona kao medijator okupilo je na današnjem sastanku sve relevantne aktere.

min priv sast 21032019 1Projekat rješavanja problema taložnice tzv. „bijelog mora" kod Lukavca putem rekultivacije rudničkog zemljišta odobren je od strane Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije a konkretna realizacija očekuje se u narednom periodu. Riječ je o prvom ovakvom projektu u Bosni i Hercegovini, rečeno je na današnjem sastanku te istaknuta važna uloga resornog ministarstva koje, iako nema stvarne nadležnosti, koordinira ovim aktivnostima.
Ministar Osman Puškar je istaknuo da je u pitanju izuzetno važan ekološki projekat za kanton te da je na današnjem sastanku dogovorena ubrzana dinamika i da će se u narednih 10 do 15 dana interresornim angažiranjem Elektroprivrede, Rudnika Kreka i resornog ministarstva pokušati staviti tačku na problem rekultivacije tla a koji pripadaju Rudniku Kreka.
Direktor JP Elektroprivreda BiH Bajazit Jašarević naglasio je na današnjem sastanku da je riječ je o jednom od najvažnijih ekoloških projekata na području TK koji ima dvije važne dimenzije a to je da se pomogne Rudniku Kreka da prostore na kojima je završena eksploatacija uglja rekultiviše i vrati društvu na upotrebu u druge namjene. Drugi bitan momenat, prema riječima direktora Jašarevića, je pružanje prilike Soda sisecam Lukavac da u javnom natječaju osvoji pravo da nus proizvod iz proizvodnje sode utroši za rekultivaciju tog prostora.
Sastanku su, pored ministra Puškara i direktora EP BiH Jašarevića, prisustvovali i pomoćnik predsjednika hemijske grupacije Sisecam Hidayet Ozdemir, generalni direktor Soda Sisecam Lukavac Sefa Ozncegedik, savjetnik premijera TK Muzafer Brigić, predstavnik Rudnika Kreka Srđan Mićanović te predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstva privrede.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna