MINISTRICA ZDRAVSTVA NERMINA HADŽIGRAHIĆ POZDRAVILA UČESNIKE SIMPOZIJA

U okviru međunarodnog Simpozija „Hronična rana – savremeni pristup", koji se održava danas i sutra u Tuzli prisutnim ljekarima i gostima se obratila prof. dr. Nermina Hadžigrahić, Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona. Simpoziju je prisustvovala u dvojnoj ulozi, kao Ministrica zdravstva ispred Tuzlanskog kantona i kao ljekar Klinike za kožne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Nakon što je pozdravila prisutne, ministrica Hadžigrahić je istakla podršku Ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona u organizaciji ovakvih skupova. Ovo je vrlo zanimljiva tema, a svi učesnici simpozija će osim teoretskog, moći steći i značajna praktična iskustva. Naime, u okviru Simpozija bit će organizirane radionice na kojima će biti prikazani savremeni trendovi pristupa hroničnim ranama.

Opširnije...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurana lica da je rok za uplatu godišnje premije osiguranja za 2013. godinu produžen do 31. jula tekuće godine.Visina premije osiguranja za 2013. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.
Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

"Markica" premije osiguranja za 2013. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. jula 2013. godine.

Po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja za 2013. godinu će moći uplatiti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja do 31.07.2013. godine, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snosit dio troškova prilikom korištenja iste saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 2/03).

POSLJEDNJA SEDMICA MJESECA MAJA „SEDMICA ZAŠTITE ZDRAVLJA ROMA NA TUZLANSKOM KANTONU“

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona će u saradnji sa Udruženjem žena Romkinja „Bolja budućnost“ i zdravstvenim ustanovama na području našeg kantona u periodu od 27. do 31. maja 2013. godine organizovati „Sedmicu zaštite zdravlja Roma na Tuzlanskom kantonu“. Shodno tome organizatori pozivaju Rome da, bez obzira da li su zdravstveno osigurani, u najbližim ambulantama ili domovima zdravlja obave zdravstvene preglede.

Ova aktivnost nastavak je sličnih aktivnosti Ministarstva koje su provođene i proteklih godina, a s ciljem pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite ovoj ugroženoj grupi stanovništva.

Odjeljenje za informisanje

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA PREMA RO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Poštovani,
Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona broj 01-02-41-5/13 od 30.01.2013.godine prihvaćen je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača prema RO Zavod za zdravstvenu zaštitu.
Molimo, da eventualne primjedbe, prijedloge i mišljenja dostavite u roku od 15 dana, kako bi sumirali rezultate javne rasprave i sačinili izvještaj koji će se dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz prijedlog zakona
NACRT Z A K O NA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA PREMA RO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (doc 83KB)
P R O G R A M JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA PREMA RO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU(doc 31KB) 

POTPISANI UGOVORI O DODJELI SREDSTAVA UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA

Ugovore o dodjeli sredstava organizacijama i udruženjima u ukupnom iznosu od 17.807,00 KM, danas su u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona potpisali ministrica zdravstva Nada Pavlović Čalić i predstavnici udruženja i organizacija dobitnika sredstava.

„Za organizaciju akcija dobrovoljnih darivanja krvi na terenu za četiri općinska i kantonalnom crvenom krstu/križu je odobreno ukupno 12.527,00 KM, za edukaciju osoba sa pervazivnim autističnim razvojnim poremećajem Udruženje roditelja djece - osoba sa autizmom – Tuzla je dobilo 1.780,00 KM, a za organizaciju, odnosno sudjelovanje na organizovanim oblicima stručnog usavršavanja u oblasti mentalnog zdravlja, koji se događaju na području Tuzlanskog kantona Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK ,,Fenix'' i Udruženje djece sa posebnim potrebama „Mali svijet" iz Lukavca

Opširnije...

AKEDEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BiH DOMU ZDRAVLJA U TUZLI DONIRALA STRUČNU LITERATURU

U ime Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Husref Tahirović je danas Domu zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" u Tuzli uručio 30 primjeraka naučno – stručnog časopisa "Acta medica academica". Osnovna misija ovog časopisa jeste da objavljuje članke koji donose nove stručne i naučne spoznaje. "Ovaj broj, koji smo danas poklonili ljekarima Doma zdravlja u Tuzli, jeste tematski broj časopisa, posvećen porodičnoj medicini" riječi su akademika Tahirovića koji je ujedno i Urednik ovog međunarodno priznatog i indeksiranog časopisa.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna